Regulamin - cos_zielonego

Przejdź do treści

Menu główne:

Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu
Regulamin wraz z kartą zgłoszenia można pobrać z tego miejsca

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY
,,COŚ ZIELONEGO”
  Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież ze wszystkich typów szkół podstawowych i gimnazjów w tym ze szkół i ośrodków specjalnych.
 
ORGANIZATOR:
Ÿ Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM” w Lublińcu
 
WSPÓŁORGANIZATORZY:
·      Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. Konrada Mańki w Lublińcu;
·      Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Słuchowo i Umysłowo „Uśmiech Dziecka”;
Impreza dofinansowana ze środków PFRON
 
MIEJSCE:
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
im. Konrada Mańki
ul. Pawła Stalmacha 90
42-700 Lubliniec
 
CELE KONKURSU:
Ÿ rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży;
Ÿ rozwijanie wyobraźni plastycznej poprzez twórczą interpretację tematu;
 
TEMAT:
  Zapraszamy do udziału w II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego. Tym razem będziemy wyrażać siebie w kolorze zielonym. Zieleń kojarzy się nam z życiem, przyrodą, spokojem, zieleń to symbol nadziei, harmonii, wolności i szczęścia czyli wszystkim tym czego chcemy i czego pragniemy. Jako inspirację muzyczną proponujemy piosenkę p. Katarzyny Nosowskiej O LESIE z płyty NOSOWSKA 8. W cudowny sposób wprowadza nas w świat zielonego koloru.
  Pragniemy zaznaczyć , iż pozostawiamy młodym artystom pełną swobodę wypowiedzi w interpretacji tematu.
  Pani Katarzyna Nosowska będzie z nami do końca trwania konkursu i wybierze Grand Prix. Musisz tu przyjść...musisz z nami być. ZAPRASZAMY
 Prosimy zaglądać na naszą stronę internetową http://coszielonego.soswlubliniec.com.pl
 
 
 
KATEGORIE WIEKOWE:
I grupa – kl. I – III
II grupa – kl. IV –VI
III grupa – Gimnazjum
  IV grupa - uczniowie ze szkół specjalnych i klas integracyjnych z niepełnosprawnością (szkoła podstawowa i gimnazjum)
 
W konkursie przewidziane są wyróżnienia;
 
KRYTERIA OCENY PRAC :
Ÿ zgodność z tematem, samodzielne i oryginalne ujęcie tematu, estetyka wykonania
 
 
WARUNKI UCZESTNICTWA:
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, samodzielnie wykonaną pracę w formacie minimum A3, każda placówka może zgłosić maksymalnie 10 prac.
 
TECHNIKA:
Dowolna technika płaska – pastele, kredki, farby, itp.
(z wyłączeniem plasteliny, bibuły oraz materiałów sypkich).
 
ORGANIZACJA KONKURSU:
Termin nadsyłania prac do 19 maja 2017r., uroczyste podsumowanie konkursu przewidziane jest na 06.06.2017r.
 
  Prace ocenia powołane przez organizatorów Jury, wyniki konkursu zostaną podane na stronie internetowej konkursu oraz stronie internetowej SOSW w Lublińcu w zakładkach aktualności.
  Laureaci konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu nagród oraz miejscu ich wręczenia.
 
  Organizatorzy Konkursu przewidują dla autorów nagrodzonych i wyróżnionych prac cenne nagrody rzeczowe i dyplomy pamiątkowe.
  Wszyscy Laureaci wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień, połączone z otwarciem wystawy pokonkursowej.
 
  Organizatorzy nie odsyłają prac oraz zastrzegają sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestnika konkursu oraz do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych; zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego